ENTREPRENØR

Bobygg AS har i alle år satset mot både private og offentlige byggherrer, og vår entreprenøravdeling påtar seg store og små oppdrag.
En del av våre fullførte oppdrag finnes under menyvalget Referanser - Entreprenør, direktelink her


Våre aktive entreprenøroppdrag pr. februar 2017:
For Sandefjord kommune: Ombygging av Nygård sykehjem
For Sandefjord kommune: Ombygging av Nygård sykehjem
For Sandefjord kommune: Rehabilitering av to stk åttemannsboliger
For Sandefjord kommune: Rehabilitering av to stk åttemannsboliger

For Sandefjord kommune: Utbedring/ferdigstillelse av innvendig tak Bugårdshallen
For Sandefjord kommune: Utbedring/ferdigstillelse av innvendig tak Bugårdshallen
For privat byggherre: Tilbygg markterrasse og balkong, skifte kjellervinduer, innvendig rehabilitering
For privat byggherre: Tilbygg markterrasse og balkong, skifte kjellervinduer, innvendig rehabilitering