9019 MARKVEIEN - RAUMA SPESIAL

Overlevert november 2017

Rauma tilhører serien "TA2". Denne serien har pr. 01.01.18 utgått og blitt erstattet av "Et Godt Hjem".


Gå gjerne inn på vår nettside HER og se våre nye flermannsboliger. Vi har et bredt utvalg av boliger, alt fra to- til seksmannsboliger, for skrå eller flat tomt, med saltak eller pulttak.

Kontakt oss dersom du er interessert i flermannsboliger.